Autoři článku: Radim Šift, Miloslav Filka, Telekomunikace 2012-04.

Tento článek se zabývá problematikou pasivních optických přístupových sítí EPON (Ethernet Passive Optical Network), dále popisem experimentálního pracoviště v laboratoři přenosových médií na ústavu telekomunikací VUT v Brně a prováděnými měřeními.

Více v časopise…