Autor článku: Jaroslav Hrstka, Telekomunikace 2011-02.

Ve dnech 8.–9. března 2011 se v konferenčních prostorách hotelu Regina na Praze 10 uskutečnil odborný seminář INKAT 2011, který byl zaměřen na legislativu, aplikace, služby a komplexní systémová řešení z oblasti sítí kabelové televize a řešení FTTH. Byly představeny jednotlivé komponenty sítě od kabelů a konektorů až po hlavní stanici kabelového systému včetně zakončení kabelového modemu (CMTS). V rámci semináře vystoupilo rovněž několik zahraničních hostů, kteří představili novinky svých společností. Celé akce se zúčastnilo téměř 100 účastníků z řad odborníků i odborně veřejnosti.

Více v časopise…