Autoři článku: Miloslav Filka, David Grenar, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-01.

V posledních týdnech stoupá četnost použití zkratky GDPR (General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v odborných kruzích a masmédiích. Ochrana osobních údajů se dokonce stala, byť prozatím okrajovým, tématem blogových diskusí laické veřejnosti.

Více v časopise…