Autor článku: Jaroslav Hrstka, Telekomunikace 2012-02.

Společnost Telefónica Czech Republic, jeden z největších systémových integrátorů v České republice, zahájil spolupráci s inkubátorem Inovacentra Českého vysokého učení technického (ČVUT). Inovacentrum ČVUT je univerzitní centrum usilující o rozšiřování spolupráce mezi Českým vysokým učením technickým v Praze a partnery z průmyslu. Inkubátor je součástí Inovacentra ČVUT. Je určen pro začínající podnikatele, kteří se chystají založit nebo již založili technologickou fi rmu či poskytují služby s vysokou přidanou hodnotou. Cílem Inkubátoru je začínající podnikatele podpořit a pomoci jim úspěšně překlenout kritickou dobu začátků jejich podnikání.

Více v časopise…