Autor článku: Štefan Šajban, Telekomunikace 2013-03.

V telekomunikačnom odvetví predstavujú v súčasnosti najvýraznejší a najrýchlejší rozvoj mobilné technológie. Toto je pochopiteľné z toho dôvodu, že ľudia vyžadujú byť on-line aj mimo domova. Spolu s nárastom požiadaviek na vysokorýchlostný prístup do Internetu, či už z pohľadu šírenia videa s vysokým rozlíšením alebo zdieľania súborov rôzneho obsahu, dosahujú v posledných rokoch mobilné prístupové technológie najväčší rozmach. Mobilné systémy však majú aj určité obmedzenia, či už v zdieľanom pásme alebo náchylnosti na poveternostné vplyvy. A hoci je dostupnosť práve mobilného pripojenia zo všetkých technológií najvyššia, pre veľa domácností a hlavne firiem má stále najvyššie opodstatnenie pripojenie káblové.

Více v časopise…