Autor článku: Jaroslav Skála, Telekomunikace 2008-06.

Výraz napájení v nás může vyvolat představu transportu vody od jejího zdroje až ke vstupním otvorům, tedy tlamám hospodářských zvířat. Zažitý a relativně jednoduchý systém vycházel z logických a pochopitelných pravidel, například: „Kůň se vždy staví hlavou k vodnímu zdroji“ nebo „spotřebitel (např. kráva) má vždy pravdu a právo konečného zabučení“.

Více v časopise…