Autor článku: Marián Hanko, Telekomunikace 2011-03.

Multifunkčné riešenia na báze aplikácii majú svoj pôvod v domácich riešeniach, kedy sme sa my niektorí jednotlivci snažili dosiahnuť, aby náš milovaný a nekonečne pretaktovaný počítač zvládol funkcie všetkého čo nám pripadalo na niečo dobré a toho bolo naozaj veľa.

Více v časopise…