Autor článku: Jiří Penčák, Telekomunikace 2012-03.

Tento článek vznikl na základě bakalářské práce vedené Ing. Zdeňkem Brabcem, CSc. a úspěšně obhájené na Katedře telekomunikační techniky na FEL ČVUT. Zabývá se kmitočtovým spektrem využívaným v mobilních telekomunikacích v ČR. Strukturovaně popisuje správu kmitočtového spektra, kmitočty dnes využívané v telekomunikacích a hlavně kmitočty, které jsou připravený k využití v sítích nové generace, a proces spojený s udělením licencí k těmto kmitočtům. Dále jsou shrnuty možné technologie, které mohou být využity v kmitočtových pásmech týkající se nadcházející aukce kmitočtů. Na konci je připojen autorův názor k podmínkám aukce kmitočtů.

Více v časopise…