Autor článku:  Jan Vašátko, Telekomunikace 2014-01.

5 část: Počátky transformace odvětví a jeho odstátnění

Více v časopise…