Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2015-02.

9 část: 2003 – Transformace státní správy i struktury telekomunikací
Rok 2003 byl pro státní správu rokem pokračujícího procesu příprav na přístup České republiky do Evropské Unie. Nic není obtížněji reformovatelné než státní orgány, přesto byl počátek roku 2003 ve znamení výrazných změn v celé její struktuře.

Více v časopise…