Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2015-01.

8 část: Telekomunikační síť v České republice dokončena a uvolněny projekty symbolu liberalizace

Více v časopise…