Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2014-02.

6 část: Úvod do liberalizace hlasových služeb a nová identita SPT TELECOM

Více v časopise…