Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2013-03.

Svět elektronických komunikací [1], bez něhož si dnes život nedokážeme vůbec představit, procházel ve svých počátcích pozoruhodnými peripetiemi. Vynalézání nejrůznějších systémů pro přenos zpráv a informací nebylo zdaleka jen ctižádostí, inspirací nebo vnuknutím myšlenky, ale odvěkým úsilím překonat bariéry, které v nás nastavěla zkušenost. Převratný vynález telefonu a následující vývoj moderních prostředků elektronických komunikací potvrdily, jak tyto komunikační nástroje otevírají svět a posouvají hranice našich možností a představ.

Více v časopise…