Autor článku: Ing. Václav Křepelka, Ph.D., Telekomunikace 2015-06.

Asi bychom nemohli považovat běh událostí každého jednotlivého roku za bezchybný, pokud by se odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí každoročně nesešli jako v uplynulých 45 letech péčí Pobočky České elektrotechnické společnosti v polovině května v Táboře na tradičním a oblíbeném semináři. Nejinak tomu bylo i v roce 2015 ve dnech 18. a 19. května 2015. Původně nouzové řešení situace následkem rekonstrukce českobudějovického hotelu Gomel před čtyřmi lety v podobě využití prostorů luxusního táborského hotelu Dvořák umístěného v rekonstruovaných budovách někdejšího táborského pivovaru v sousedství hradu Kotnov na vysokém ostrohu nad Lužnicí na straně jedné a v nejtěsnějším sousedství centra města s historickým Žižkovým náměstím na straně druhé se k uspokojení všech účastníků stalo další dobrou tradicí. Následující článek si klade za cíl čtenářům Telekomunikací i v dnešní elektronické podobě poskytnout tradiční průřezový referát z této užitečné akce.

Více v časopise…