Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2013-05.

Odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí se jako každoročně opět sešli díky pobočce České elektrotechnické společnosti v Táboře ve dnech 13. a 14. května 2013 na pravidelném semináři. Již potřetí bylo k jeho uspořádání využito přívětivých prostorů luxusního táborského hotelu Dvořák. Následující článek přináší čtenářům Telekomunikací tradiční průřezový referát z této stále populární a nanejvýš užitečné akce.

Více v časopise…