Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2012-04.

Odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí se jako každoročně opět sešli díky pobočce České elektrotechnické společnosti v Táboře ve dnech 14. a 15. května 2012 na pravidelném semináři. Pořadatelé vyslyšeli přání vyslovené na závěr předchozího ročníku a loňská netradiční výjimka se stala jak patrno skutečností. Opět bylo k jeho uspořádání využito přívětivých prostorů luxusního táborského hotelu Dvořák. Následující článek přináší čtenářům Telekomunikací tradiční průřezový referát z této užitečné akce.

Více v časopise…