Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2011-03.

Odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí se opět sešli díky pobočce České elektrotechnické společnosti v Táboře ve dnech 16. a 17. května 2011 na pravidelném semináři. Letos bylo k jeho uspořádání využito netradičně přívětivých prostorů luxusního táborského hotelu Dvořák a to z důvodu probíhající rekonstrukce českobudějovického hotelu Gomel. Následující článek přináší čtenářům Telekomunikací tradiční průřezový referát z této užitečné akce.

Více v časopise…