Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2010-03.

Odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí se měli možnost opět sejít díky pobočce České elektrotechnické společnosti v Táboře ve dnech 10. a 11. května 2010 na pravidelném semináři, k jehož pořádání bylo opět využito přívětivých prostorů českobudějovického hotelu Gomel. Následující článek přináší čtenářům Telekomunikací tradiční průřezový referát.

Více v časopise…