Autor článku: Boris Šimák, Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2010-03.

Pro čtenáře časopisu Telekomunikace jsme připravili seriál článků, které jsou výběrem z námi pořádaných kurzů a školení. Zahájíme základy přenosu digitálních signálů, následovat budou digitální účastnické přípojky, optické sítě, bezdrátové sítě, IP telefonie a další. Věříme, že články poslouží k zopakování či doplnění informací z oboru, případně jako pozvánka k některému z kurzů nabízených katedrou telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (http://www.comtel.cz v sekci Nabízíme) nebo pod značkou Trainingpoint (http://www.trainingpoint.cz).

Více v časopise…