Autor: Lubomír Bokštefl, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03.

Fenomén „Internet“ je velmi obsáhlé téma, které, kdybych měl ambice jej popisovat podrobně, by zabralo mnoho prostoru. A s dovětkem v České republice ještě o mnoho více. Omezím se proto pouze a jen na jedno ze současných témat, které s tímto fenoménem souvisí. Tím je podpora budování vysokorychlostního internetu. Specificky pak na popis způsobu hodnocení a výběru projektů vhodných pro dotační podporu. Projekty jsou součástí probíhajícího operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014-2020), spolufinancovaného z dotačních prostředků Evropské Unie.

V současné době vrcholí přípravy na vypsání výzvy k předložení projektů se žádostí o dotaci. Cílem projektů musí být zajištění rychlého přístupu k internetové síti v oblastech, kde takovéto možnosti doposud nejsou a ani je soukromí investoři neplánují v příštích třech letech vybudovat. Bylo identifikováno, že hlavním důvodem proč v těchto oblastech potřebná infrastruktura není k dispozici a bez podpory ani k dispozici nebude v budoucnu vybudována, je nepřiměřeně dlouhá doba návratnosti investice do vysokorychlostního připojení.

Více v časopise…