Autor článku: Zdeněk Kaplan, Telekomunikace 2007-01-03.

Komunikace je základním předpokladem rozvoje obchodních aktivit. Globální tlaky na inovaci, efektivitu, schopnost reakce a porozumění klientským potřebám vyvolávají stále nové výzvy v oblasti telekomunikačních řešení. V posledních letech dochází k dramatickým změnám v technologiích a řešení. Tyto změny generují nové obchodní příležitosti a umožňují lépe plnit požadavky managementu společností na komunikační řešení. Klíčovou roli sehrává konvergence v širokém slova smyslu. V první dílu tohoto miniseriálu se zaměříme na trendy a očekávání, načrtneme principy budování konvergentních ICT řešení a budeme se věnovat i konkrétní případové studii.

Více v časopise…