Autor článku: Olga Müllerová, Telekomunikace 2011-06.

Ve dnech 2. až 4. listopadu proběhla v Pardubicích konference Radiokomunikace 2011. Stejně jako před rokem se konala pod záštitou PhDr. Pavla Dvořáka, CSc., předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Organizačně ji zajišťovala agentura UNIT Pardubice za podpory a účasti mediálních partnerů – odborného časopisu pro elektrotechniku ELEKTRO a nakladatelství Sdělovací technika. Dalšími partnery konference byly fi rmy RIO Media, ROHDE&SCHWARZ, TELEKO, T&M Direct – Tektronix a STADLER Consulting.

Více v časopise…