Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2012-03.

S klesající prosperitou Evropské měnové unie se pozornost soustřeďuje na vyhlídky evropských operátorů, kteří hledají účinná opatření proti dopadům prohlubující se krize eurozóny. Situace se stupňuje až do bodu, ve kterém by v globálním odvětví telekomunikací mohlo dojít k velkému třesku. O možné zásadní změně mohou svědčit nedávné události: Telefónica hodlá prodat svá aktiva v Německu a v některých latinskoamerických zemích a rovněž 50 % podílu ve společném projektu se společností China Unicom a snížit jej tak na pouhých 5 %. Další událostí jsou významné nákupy společnosti America Movil jak ve skupině nizozemského operátora KPN, tak rakouské společnosti Telekom Austria.

Více v časopise…