Autor článku: Tomáš Prokopík, Telekomunikace 2009-05.

V elektronických i tištěných médiích byly zveřejněny informace o sporu, který vede Ing. Marek Hájek z Opavy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Ing. Hájek se domáhá fi nančních nároků na základě tvrzení, že má patentován způsob připojení k Internetu, který společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. používá při poskytování služeb na bázi technologie ADSL. Vzhledem k tomu, že způsob připojení k Internetu technologií ADSL je standardizován, pak je zřejmé, že Ing. Hájek by mohl

vznést požadavek, že jeho patentové nároky porušují potencionálně i ostatní poskytovatelé. Proto považovala společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za vhodné upozornit prostřednictvím APVTS na možnost uplatnění spekulativních nároků i ostatní poskytovatele. Předmětem tohoto článku je poskytnout bližší technické informace o tomto absurdním sporu, který vyvolal velkou pozornost odborné veřejnosti.

Více v časopise…