Potřebujeme nový zákon o elektronických komunikacích

Autor článku: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-02. Věru už není mnoho těch, kteří se profesionálně či jinak zabývají problematikou sítí a služeb elektronických komunikací a stačí se ještě vyznat v přečetných změnách zákona...

Tisková zpráva ČAEK

Autor: ČAEK, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01. U příležitosti 20. výročí založení spolku představenstvo ČAEK propůjčilo JUDr. Zdeňku Vaníčkovi titul Doživotní čestný předseda za vynikající zásluhy o rozvoj a světové uznání sektoru elektronických...