Currently browsing category

Vaníček Zdeněk

KDO ZA TO ASI MŮŽE?

Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-01. Je zajímavé a pozoruhodné zároveň, jak často se opakují jevy v různých oblastech lidského konání, včetně našeho oboru, …

Směrnice o uchovávání údajů

Autor článku: Zdeněk Vaníček, Telekomunikace 2014-02. Když dnem 3. května 2006 nabyla účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání …