Currently browsing category

Vaníček Zdeněk

Tisková zpráva ČAEK

Autor: ČAEK, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2019-01. U příležitosti 20. výročí založení spolku představenstvo ČAEK propůjčilo JUDr. Zdeňku Vaníčkovi titul Doživotní čestný předseda za vynikající …

KDO ZA TO ASI MŮŽE?

Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-01. Je zajímavé a pozoruhodné zároveň, jak často se opakují jevy v různých oblastech lidského konání, včetně našeho oboru, …