eCall – celoevropský systém tísňových volání z vozidel

Autor článku: Vladimír Velechovský, Telekomunikace 2008-01-02. Zavedení systému eCall v celoevropském měřítku je jedním z hlavních úkolů iniciativy e-bezpečnost v rámci vlajkového programu „Inteligentní automobil“, kterou od roku 2006 prosazuje Komise evropských...

Telefonní centra tísňových volání 112

Autor článku: Vladimír Velechovský, Telekomunikace 2011-01. Dne 10. února 2009 se Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), který v ČR obsluhuje jednotné evropské číslo tísňového volání 112, dočkal v Bruselu velkého ocenění. V předvečer Evropského dne linky...

Public eCall

Autor článku: Vladimír Velechovský, Telekomunikace 2013-01. V polovině r. 2012 schválil evropský parlament rezoluci o zavedení služby public eCall v zemích evropské unie. Tato služba automatizovaného tísňového volání z vozidel by měla být bezplatná a je založena na...