Currently browsing category

Velechovský Vladimír

Telefonní centra tísňových volání 112

Autor článku: Vladimír Velechovský, Telekomunikace 2011-01. Dne 10. února 2009 se Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), který v ČR obsluhuje jednotné evropské …

Public eCall

Autor článku: Vladimír Velechovský, Telekomunikace 2013-01. V polovině r. 2012 schválil evropský parlament rezoluci o zavedení služby public eCall v zemích evropské unie. Tato …