Vysokorychlostní přenosy po metalických kabelech včera, dnes a zítra

Autor článku: Ing. Václav Křepelka, Ph.D. – ČVTSS – FITCE CZ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-02. EMC, tedy elektromagnetická kompatibilita či chcete-li slučitelnost je definována jako schopnost elektrických spotřebičů, zařízení a instalací pracovat uspokojivě ve...

Překoná TDSL G-fast?

Ing. Václav Křepelka, Ph.D., ČVTSS – FITCE CZ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02. Následující článek navazuje na [3], převzatý z autorovy přednášky na semináři Pobočky ČES v Táboře Měření a údržba sdělovacích kabelů XLVIII, který uvedl přenosovou technologii...

Měření a údržba sdělovacích kabelů XLVI

Autor článku: Ing. Václav Křepelka, Ph.D., Telekomunikace 2015-06. Asi bychom nemohli považovat běh událostí každého jednotlivého roku za bezchybný, pokud by se odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí každoročně nesešli jako v uplynulých 45...

Vysokorychlostní přenosy v medicíně (1. část)

Autor článku: Ing. Vladimír Schindler Ph.D., Redakční úprava: Ing. Václav Křepelka, Ph.D., Telekomunikace 2015-05. Již od roku 1993 je v Brně budována a provozována Metropolitní akademická síť. Garantem jejího rozvoje a provozovatelem je Ústav výpočetní techniky...

Vysokorychlostní přenosy v medicíně (2. část)

Autor článku: Ing. Vladimír Schindler Ph.D., Redakční úprava: Ing. Václav Křepelka, Ph.D., Telekomunikace 2015-06. Již od roku 1993 je v Brně budována a provozována Metropolitní akademická síť. Garantem jejího rozvoje a provozovatelem je Ústav výpočetní techniky...

Využití rádiových sítí pro řízení krizových situací (I. část)

Autoři článku: Václav Křepelka, Milan Grenar, Telekomunikace 2015-03 Jazykové problémy spojené s přítomností lidí mnoha národností mohou v krizových zónách vážně narušit řízení nouzových opatření. Hlavní cíle projektu EU PENforCEC je studie komunikačních strategií pro...