Úvodník 2008 – 04

Tomáš Prokopík, člen redakční rady časopisu Telekomunikace Telekomunikace v době nasycení Vážení čtenáři, poměrně často se v dnešní době setkáváme s diskusí na téma nasycenosti současného telekomunikačního trhu a možných směrů jeho dalšího rozvoje. Skutečností je, že...

Kauza patent na ADSL

Autor článku: Tomáš Prokopík, Telekomunikace 2009-05. V elektronických i tištěných médiích byly zveřejněny informace o sporu, který vede Ing. Marek Hájek z Opavy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Ing. Hájek se domáhá fi nančních nároků na základě...

Spekulativní patent na připojení k internetu zrušen

Autor článku: Tomáš Prokopík , Telekomunikace 2010-05. Odborná veřejnost se zájmem sledovala kauzu, ve které se opavský podnikatel Ing. Marek Hájek domáhal na společnosti Telefónica O2 náhrady v řádu miliard korun za údajné porušování patentových práv při poskytování...

Bude Česko digitální?

Autoři článku: Jan Vašátko, Tomáš Prokopík, Telekomunikace 2011-06. Vláda, v návaznosti na své programové prohlášení ze srpna 2010, svým usnesením č. 50 z 19. ledna 2011 schválila Státní politiku v elektronických komunikacích – Digitální Česko. Dokument připravilo...

Optimalizace PSTN sítě ve společnosti Telefonica Czech Republic

Autor článku: Tomáš Prokopík / pevné sítě, Telekomunikace 2013-03. Spotřeba elektrické energie je významnou nákladovou položkou operátorů telekomunikačních sítí. Rozšiřování kapacit sítí, přidávání nových servisních platforem a budování celých nových sítí neustále...