Strategie pro zavádění optických systémů 40/100 Gb/s

Jean-Sébastien Tassé, EXFO, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-04. Porovnání zavádění vysokorychlostních optických přenosových systémů do existujících nebo nových sítí z hlediska vlivu na kvalitu optického přenosu na základě monitorování parametrů podle doporučení...