Kam směřuje regulace mezinárodního roamingu?

Autoři článku: Jan Vašátko a Rastislav Schneider, Telekomunikace 2013-06. Počátkem tohoto roku vydal BEREC zprávu [1], ve které zveřejnil výsledky desátého kola sběru dat o mezinárodním roamingu. Z rozsáhlé publikované databáze je v první části příspěvku uveden výběr...