Variantní směrování provozu a propojování telefonních sítí

Autor článku: Radomír Šenkýř, Telekomunikace 2010-06 Prudký rozvoj technologií používaných v sítích elektronických komunikací a legislativní postup demonopolizace poskytování telefonních služeb přináší nové možnosti a využití tradičních metod směrování provozu. Jejich...

Teorie a praxe IP telefonie

Autor článku: Radomír Šenkýř, Telekomunikace 2011-01. Více než 130 účastníků, odborníků působících v oboru internetové telefonie a telekomunikačních fandů se sešlo 23. a 24. listopadu 2010 na v pořadí již 4. odborném semináři Teorie a praxe IP telefonie. Tradičně se...

Sledování spolehlivosti a kvality telefonních služeb

Autor článku: Radomír Šenkýř, Telekomunikace 2011-02. Tento příspěvek se věnuje principům a různým metodám sledování kvality v telefonních sítích a jejich vývoji v čase. Rozebrány jsou technologické způsoby detekce správné funkce nebo naopak poruch, provozních...