Internet nikdy nenahradí skutečný pohled z očí do očí.

Autor: Petr Slováček, generální ředitel spol. CETIN, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03. (Článek byl uveden na serveru LUPA.CZ) Internet, patrně jednoznačně nejvýznamnější fenomén současnosti. Přestože existují další vynálezy, které si zaslouží velké uznání,...

Úvodník 2007 – 01-03

Petr Slováček, viceprezident pro provoz Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Vážení přátelé, dnešní číslo časopisu  Telekomunikace zahajuje novou podobou i obsahem. Myslím, že v něm všichni čtenáři naleznou do budoucna více informací, které se budou týkat nejen tradičně...

Úvodník 2008 – 01-02

Petr Slováček, 2. místopředseda představenstva, viceprezident pro provoz Telefónica O2 Czech Republic Přestože se toto vydání časopisu Telekomunikace dostává k vám až nyní, je to první číslo v tomto roce. Proto bych rád, i když s opožděním, popřál všem hodně úspěchů...

Úvodník 2011 – 01

Petr Slováček, ředitel pro provoz a 2. místopředseda představenstva Telefonica O2 CR, a.s. Vážení čtenáři, Začátkem roku bývá zvykem ohlížet se za rokem minulým a nastavit si ambiciózní cíle pro rok nadcházející. Já bych se však raději v tomto úvodníku chtěl nejdříve...