Currently browsing category

Slováček Petr

Úvodník 2007 – 01-03

Petr Slováček, viceprezident pro provoz Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Vážení přátelé, dnešní číslo časopisu  Telekomunikace zahajuje novou podobou i obsahem. Myslím, že …

Úvodník 2008 – 01-02

Petr Slováček, 2. místopředseda představenstva, viceprezident pro provoz Telefónica O2 Czech Republic Přestože se toto vydání časopisu Telekomunikace dostává k vám až nyní, je …

Úvodník 2011 – 01

Petr Slováček, ředitel pro provoz a 2. místopředseda představenstva Telefonica O2 CR, a.s. Vážení čtenáři, Začátkem roku bývá zvykem ohlížet se za rokem minulým a nastavit si ambiciózní …