Currently browsing category

Jareš Petr

Rozšířené možnosti přípojky SHDSL

Autor článku: Petr Jareš, Telekomunikace 2007-05. Přenosový systém pro metalické přístupové sítě, označovaný zkratkou SHDSL, využívá obvykle jeden symetrický pár vedení pro …

On-line simulace výkonnosti přípojek xDSL

Autor článku: Petr Jareš, Telekomunikace 2007-09. Teoretické ověřování vlastností nových technologií nasazovaných do přenosových nebo přístupových sítí je v dnešní době nezbytné. Je …