Trendy a budoucnost konvergence sítí

Autor článku: Patrik Khudhur, Telekomunikace 2007-07. Koncem minulého století vznikl díky postupné popularizaci protokolu IP nápad konvergovat telekomunikační, počítačové i vysílací sítě. V té době však realizaci této ideje bránilo velké množství technických i...