Budoucnost telekomunikací v univerzitních oborech

Rozhovor vedl Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04. Záběr současných telekomunikací se výrazně rozšiřuje, často se tak i překrývá s inovačními obory jako jsou například kybernetická bezpečnost, či zpracování signálů. Problematika studia je mnohem více...

Špičkové technologické inovace v telekomunikacích na VUT v Brně

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc., vedoucí Ústavu telekomunikací FEKT VUT Brno, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04. Vysoké učení technické (VUT) v Brně si v roce 2019 připomnělo 120. výročí svého vzniku. Dnes patří k největší české vysoké škole v Brně a je největší...