FTTx

Autor článku: Martin Parolek, Roman Pudil, Bedřich Rybář, Telekomunikace 2007-04. Článek je úvodem do problematiky využití optických vláken v přístupové síti. Popisuje důvody, které vedou stále častěji k nasazování optických vláken v přístupových sítích, srovnává...

Pozice pevných a mobilních přístupových sítí

Autor článku: Martin Škop, Richard Talač, Martin Parolek, Telekomunikace 2012-01. Přístupové sítě zajišťují propojení od posledního aktivního zařízení na straně provozovatele sítě k zákaznickému koncovému zařízení. Představují tedy „poslední míli“ (někdy naopak...