Optimalizace datových přenosů přes mobilní sítě

Autor článku: Jiří Vodrážka, Zbyněk Kocur., Telekomunikace 2015-01. Operátoři dnes v mobilních sítích (typicky GPRS, UMTS a jejich vylepšené verze, postupně též LTE) inzerují značně vysoké přenosové rychlosti. Nicméně realita je poněkud jiná, zejména proto, že mobilní...

Co přinese druhá generace VDSL2

Autor článku: Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2007-01-03. V uplynulém roce byl dokončen standard pro druhou generaci přípojek VDSL2, která na krátké vzdálenosti překonává hranici přenosové rychlosti 100 Mbit/s na běžných telefonních vedeních v místních kabelech. Tato...

Bezdrátové systémy v přístupové a lokální síti

Autor článku: Zbyněk Kocur, Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2007-05. Článek seznamuje čtenáře se základními vlastnostmi a aplikacemi bezdrátových systémů označovaných zkratkami WiFi (též WLAN) a WiMAX (též WMAN). Zatímco článek „Sdílení přístupu k médiu u nových...

On-line model pro odhad kvality telefonního přenosu

Autor článku: Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2007-07. Technická praxe vyžaduje provádění výpočtů, případně simulace reálných systémů ještě před jejich zavedením do sítě, výběr a ověřování vhodných řešení, projektování nových komponent a subsystémů. V návaznosti na...

Matlab server pro výpočty a simulace z oblasti telekomunikací

Autor článku: Jiří Vodrážka, Petr Jareš, Telekomunikace 2007-07. Technická praxe vyžaduje provádění výpočtů, případně simulace reálných systémů ještě před jejich zavedením do sítě, výběr a ověřování vhodných řešení, projektování nových komponent a subsystémů či...

Elektronické kurzy pro oblast telekomunikací

Autor článku: Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2008-03. Již řadu let se diskutují možnosti, které skýtají informační a komunikační technologie ve vzdělávání, jak pro podporu v klasickém výukovém procesu, tak v celoživotním a firemním vzdělávání. Dnes již existuje celá...