Elektronizace zdravotnictví (e-Health), o co se vlastně jedná?

Autor článku: Jiří Válek, Telekomunikace 2009-01. Rada Evropy přijala v březnu 2000 na summitu v Lisabonu Lisabonskou strategii, která určuje strategii rozvoje členských zemí Evropské unie v období 2000 až 2010. Dokument měl být základem pro hospodářskou a sociální...