Možnosti využití uvolněného kmitočtového pásma v ČR (1. část)

Autor článku: Jiří Penčák, Telekomunikace 2012-03. Tento článek vznikl na základě bakalářské práce vedené Ing. Zdeňkem Brabcem, CSc. a úspěšně obhájené na Katedře telekomunikační techniky na FEL ČVUT. Zabývá se kmitočtovým spektrem využívaným v mobilních...

Možnosti využití uvolněného kmitočtového pásma v ČR (2. část)

Autor článku: Jiří Penčák / informační společnost, Telekomunikace 2012-04. Tento článek vznikl na základě bakalářské práce vedené Ing. Zdeňkem Brabcem, CSc. a úspěšně obhájené na Katedře telekomunikační techniky na FEL ČVUT. Zabývá se kmitočtovým spektrem využívaným v...