Současné trendy v sítích nové generace

Autor článku: Jan Rudinský, Telekomunikace 2008-07. Pojem „síť nové generace“ a zkratka NGN nejsou nové. Jaká je architektura sítě, současný stav standardizace a nejnovější vývojové trendy, naleznete v článku. Více v...