Možnosti rozvoje služeb mobilních sítí 4. generace (1. část)

Autor článku: Jan Macháček, Telekomunikace 2012-05. Tento článek vznikl opět redakční úpravou další hodnotné bakalářské práce vedené Ing. Zdeňkem Brabcem, CSc. a úspěšně obhájené na Katedře telekomunikací ČVUT FEL. Popisuje standardizaci a vývoj mobilních technologii...

Možnosti rozvoje služeb mobilních sítí 4. generace (2. část)

Autor článku: Jan Macháček, Telekomunikace 2012-06. Tento článek vznikl opět redakční úpravou další hodnotné bakalářské práce vedené Ing. Zdeňkem Brabcem, CSc. a úspěšně obhájené na Katedře telekomunikací ČVUT FEL. Popisuje standardizaci a vývoj mobilních technologii...