V centru digitalizace mají být občané

Autor: Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03. Již více než 10 měsíců se členové ICTU, ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Českou bankovní asociací, Českou asociací pojišťoven, CACIO, Českou asociací...

Iniciativa 202020

ICT UNIE, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2016-04. Ve čtvrtek 15. září 2016 předseda vlády (za účasti státního tajemníka a koordinátora digitální agendy Tomáše Prouzy, poslance a hejtmana Jiřího Běhounka, prezidenta ICT UNIE Zdeňka Zajíčka a dalších) slavnostně zahájil...

Strategie ICT průmysluv České republice

Autor článku: ICT Unie, Telekomunikace 2010-05. Renomovaná mezinárodní studie hodnotící atraktivnost jednotlivých zemí pro umístění služeb s vysokoupřidanou hodnotou (Global Services Location Index, GSL Index – jedná se o kompozici tří indexů – indexu finanční...

Sdílení ICT služeb ve veřejné správě

Autor článku: Klub ICTU, Telekomunikace 2012-01. Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek. Pojmy sdílené služby a Cloud Computing, mezi které je v tomto článku kladeno rovnítko, jsou dnes používány jako určité...

Stavíme informační systém

Autor článku: klub ICTU, Telekomunikace 2012-03. Cílem tohoto dokumentu je vytvořit podklad pro usnadnění dosažení souladu v chápání rozsahu a komplexnosti ICT zakázky mezi zadavatelem a dodavatelem. Dokument má ambici sjednotit klíčové pojmy tak, aby vznikl slovník...