Superkontinuum – slibný jev využitelný v telekomunikacích

Autor článku: David Krčmařík, Telekomunikace 2007-04. V tomto článku jsou shrnuty základy superkontinua a jeho potenciální uplatnění v praxi. Jsou zde uvedeny základní rovnice nutné pro popis optického vlnění šířícího se vlnovodem. Pomocí simulací je odvozen optimální...