Univerzálna služba: ekonomické predpoklady, vývoj

Autor článku: Dagmar Straková, Telekomunikace 2013-01. Univerzálna služba je dôležitým spoločenským záujmom, ktorého presadzovanie je nadradené bežným obchodným aktivitám poskytovateľov verejných služieb. V roku 1996 Svetová obchodná organizácia uznala právo členských...