FTTx

Autor článku: Martin Parolek, Roman Pudil, Bedřich Rybář, Telekomunikace 2007-04. Článek je úvodem do problematiky využití optických vláken v přístupové síti. Popisuje důvody, které vedou stále častěji k nasazování optických vláken v přístupových sítích, srovnává...