Úvodník 2017-02

Vážení čtenáři, podle nové zprávy společnosti Grand View Research, Inc., se očekává, že celosvětový trh s optickými vlákny dosáhne do roku 2025 přes 9 miliard USD, tj. více než 225 mld.Kč. K tomu se přidává celý segment konektorů, spojek, rozvaděčů, nástrojů, měřící...

Informační servis 2017-02

Evropská unie  Roamingové poplatky v EU skončily 15. června 2017.Očekávané spuštění nového roamingu EU přináší od 15. června 2017 mnoho nových možností, ale zároveň řadu otevřených otázek jak pro uživatele služeb mobilních sítí, tak i jejich poskytovatele. Na často...

IoT začíná táhnout světový business

Autor článku: redakce, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-02. Internet věcí přináší transformaci obchodní politiky firem. Z nejnovější analýzy Frost & Sullivan vyplývá, že na celém světě podniky ztrácí více než 300 miliard dolarů ročně z důvodu špatných...

Vysokorychlostní přenosy po metalických kabelech včera, dnes a zítra

Autor článku: Ing. Václav Křepelka, Ph.D. – ČVTSS – FITCE CZ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-02. EMC, tedy elektromagnetická kompatibilita či chcete-li slučitelnost je definována jako schopnost elektrických spotřebičů, zařízení a instalací pracovat uspokojivě ve...

Digitální éra vytváří tlak na firemní ICT

Autor článku: PR, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-02. Současný svět vyžaduje rychlou reakci a flexibilně dostupné zdroje prakticky v každém podnikání. Tento trend ještě více vynikne u malých firem, které nemají vždy zajištěné prostředky na dlouhodobé financování...

Potřebujeme nový zákon o elektronických komunikacích

Autor článku: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-02. Věru už není mnoho těch, kteří se profesionálně či jinak zabývají problematikou sítí a služeb elektronických komunikací a stačí se ještě vyznat v přečetných změnách zákona o elektronických...