Zprávy a novinky 2012 – 06

ČTÚ přichází s cenovým barometrem, který zobrazuje vývoj cen za volání a internet Český telekomunikační úřad na svých internetových stránkách zpřístupnil pro veřejnost cenový barometr. Ten nabízí interaktivní zobrazení vývoje maloobchodních cen u vybraných služeb...

Úvodník 2012 – 06

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace Rok 2012 Rok 2012 pomalu končí a bývá zvykem začít jej hodnotit. Nepředpokládám, že se ještě něco zásadního stane, přestože 21. prosinec je mediálně stále žhavé téma, podobně jako některé státní projekty v ICT. Rok...

Konference Radiokomunikace 2012

Autor článku: Olga Müllerová, Telekomunikace 2012-06. V tradičním podzimním termínu, ve dnech 31. října až 2. listopadu, proběhla v Pardubicích konference Radiokomunikace 2012. Záštity nad konferencí se ujal, stejně jako v minulých dvou letech, předseda Rady Českého...

Možnosti rozvoje služeb mobilních sítí 4. generace (2. část)

Autor článku: Jan Macháček, Telekomunikace 2012-06. Tento článek vznikl opět redakční úpravou další hodnotné bakalářské práce vedené Ing. Zdeňkem Brabcem, CSc. a úspěšně obhájené na Katedře telekomunikací ČVUT FEL. Popisuje standardizaci a vývoj mobilních technologii...