Zprávy a novinky 2012 – 04

NFC platby zrychlí nákupy V rámci zhruba rok trvajícího pilotního projektu NFC plateb O2, do kterého se postupně zapojilo na 450 testujících, zaplatili testující zboží a služby v celkové hodnotě přesahující 3,2 milionu korun. Průměrně dosáhla výše jedné transakce...

Úvodník 2012 – 04

Petr Beneš, šéfredaktor časopisu Telekomunikace Exploze mobilní komunikace Takové množství dat přenesených z mobilních zařízení tu ještě nebylo. Mezi roky 2011 a 2012 má jejich objem celosvětově vzrůst osminásobně. Měsíčně tak bude v mobilních sítích přenášeno celkem...

Tři kritické priority pro efektivnější a úspornější komunikace

Autor článku: Frederic Boone, Telekomunikace 2012-04. V oblasti IT podpory obchodních procesů najdeme řadu oblastí, kde inovace může přinést úspory nákladů. Zdaleka největší potenciál je ukryt v podnikových komunikacích, kde osvojení nových technologií může přinést...

Pasivní optická síť EPON na VUT

Autoři článku: Radim Šift, Miloslav Filka, Telekomunikace 2012-04. Tento článek se zabývá problematikou pasivních optických přístupových sítí EPON (Ethernet Passive Optical Network), dále popisem experimentálního pracoviště v laboratoři přenosových médií na ústavu...

Měření a údržba sdělovacích kabelů XLIII

Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2012-04. Odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí se jako každoročně opět sešli díky pobočce České elektrotechnické společnosti v Táboře ve dnech 14. a 15. května 2012 na pravidelném semináři....

Možnosti využití uvolněného kmitočtového pásma v ČR (2. část)

Autor článku: Jiří Penčák / informační společnost, Telekomunikace 2012-04. Tento článek vznikl na základě bakalářské práce vedené Ing. Zdeňkem Brabcem, CSc. a úspěšně obhájené na Katedře telekomunikační techniky na FEL ČVUT. Zabývá se kmitočtovým spektrem využívaným v...