Zprávy a novinky 2012 – 03

ČTÚ rozhodl o snížení velkoobchodní ceny za ukončení volání v mobilních sítích Rada Českého telekomunikačního úřadu rozhodla dne 3. července 2012 o nové maximální výši regulované velkoobchodní ceny pro mobilní operátory Telefónica, T-Mobile a Vodafone. Rozhodnutí...

Úvodník 2012 – 03

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace Lze se poučit z problematických ICT projektů? Nejfrekventovanějšími tématy posledních prázdninových týdnů byl problematický Centrální registr vozidel a aukce volných kmitočtů. Do výčtu samozřejmě nezařazuji Letní...

Končí světová expanze evropských operátorů?

Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2012-03. S klesající prosperitou Evropské měnové unie se pozornost soustřeďuje na vyhlídky evropských operátorů, kteří hledají účinná opatření proti dopadům prohlubující se krize eurozóny. Situace se stupňuje až do bodu, ve...

LTE dorazilo do České republiky

Autor článku: Jaroslav Hrstka, Telekomunikace 2012-03. Tak už je tady, společnost Telefónica Czech Republic zahájila jako první mobilní operátor v České republice komerční provoz sítě LTE. Česká republika se tak stává 17 zemí v Evropě a 43 na světě, kde jsou nabízeny...

Stavíme informační systém

Autor článku: klub ICTU, Telekomunikace 2012-03. Cílem tohoto dokumentu je vytvořit podklad pro usnadnění dosažení souladu v chápání rozsahu a komplexnosti ICT zakázky mezi zadavatelem a dodavatelem. Dokument má ambici sjednotit klíčové pojmy tak, aby vznikl slovník...

Možnosti využití uvolněného kmitočtového pásma v ČR (1. část)

Autor článku: Jiří Penčák, Telekomunikace 2012-03. Tento článek vznikl na základě bakalářské práce vedené Ing. Zdeňkem Brabcem, CSc. a úspěšně obhájené na Katedře telekomunikační techniky na FEL ČVUT. Zabývá se kmitočtovým spektrem využívaným v mobilních...