Úvodník 2009 – 04

Petr Beneš, šéfredaktor a vydavatel ICT a rozmarné léto S příchodem prázdnin zasáhly některé regiony Čech a Moravy vlny bleskových ničivých povodní. Způsob začátku letošního českého rozmarného léta byl tak pro mnohé poněkud nešťastným a nejen české letní vládě...

Zprávy a novinky 2009 – 04

Státní podpora: Evropská komise zahajuje konzultace o předloze Pokynů Společenství k použití pravidel pro zavádění širokopásmových sítí Evropská komise uveřejnila pro účely veřejného projednávání návrh pokynů k použití pravidel státní podpory EU při financování...

Zvýrazňování a separace řeči ze šumového pozadí (1. část)

Autor článku: Zdeněk Smékal, Telekomunikace 2009-04. Odstranění parazitního hluku, šumu a rušení přítomného v řečovém signálu, který je snímán nebo přenášen např. telekomunikačním kanálem, je stále aktuálnější problém. Zvýšená hladina akustického rušení zhoršuje...

Současné mobilní telekomunikační sítě (2.část)

Autor článku: Milan Soldát, Telekomunikace 2009-04. Rozhraní náležející do přístupové části UTRAN jsou následující. Rozhraní mezi RNC a CN je Iu, které se dále dělí na Iu-CS rozhraní spojující UTRAN a CN s přepojováním okruhů, kde koncový bod je 3G MSC a na Iu-PS...

Podrobný pohled na investice do FTTH sítí

Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2009-04. Optické vlákno je obecně považováno jako poslední krok ve vývoji přístupových sítí. V současnosti se převážná většina telekomunikačních provozovatelů staví víc než zdrženlivě k zavádění architektury optického...